Polityka prywatności i bezpieczeństwa ewatyralik.com (Laboratorium Porozumienia Ewa Tyralik-Kulpa)
Projekt ewatyraik.com realizowany jest przez Laboratorium Porozumienia, Ewa Tyralik – Kulpa, NIP 548 199 55 87.
Ponieważ szanujemy Twoje prawo do prywatności, postanowiliśmy udostępnić dokument, który prezentuje dotyczące przetwarzania danych stanowisko ww. firm.

Dane osobowe
Laboratorium Porozumienia, Ewa Tyralik – Kulpa gromadzi dane osobowe w celu efektywnej obsługi realizowanych szkoleń i konferencji, promocji tworzonych produktów oraz wyczerpującej informacji dotyczącej świadczonych usług skierowanej do potencjalnych odbiorców tych usług.
Dane osobowe są przetwarzane przez firmę hostingową zenbox.pl

Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo dostępu do nich oraz prawo ich poprawienia.

Administrator danych
Administratorem danych osobowych jest Laboratorium Porozumienia Ewa Tyralik-Kulpa, z siedzibą w Warszawie (01-059), Okopowa 29a/16, NIP: 548 199 55 87.

Rejestracja
Rejestracja do Newsletter’a na ewatyralik.com wymaga podania adresu poczty elektronicznej odbiorcy Newsletter’a. Jest to warunek konieczny skorzystania z tej usługi.
Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi zamówione informacje.
Dane osobowe zebrane w trakcie korespondencji pomiędzy ewatyralik.com a zainteresowaną osobą będą wykorzystane w celu odpowiedzi na zadane przez nią pytanie lub w celu zawarcia lub realizacji umowy pomiędzy podmiotem a osobą zainteresowaną.
Informacje podane w formularzach wykorzystywane są do kontaktów z Klientami podmiotu oraz realizacji obowiązków wynikających z zawartych umów.

Gromadzenie i przetwarzanie danych
Wszelkie gromadzone informacje, są przechowywane i przetwarzane przez ewatyralik.com z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.

Udostępnianie danych
Każda osoba korzystająca z usług podmiotu posiada możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z jej usług i udostępniać informacje na swój temat. Rejestracja jest dobrowolną decyzją użytkownika.
W przypadku kontroli Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, zgromadzone przez podmiot dane osobowe mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
W przypadku naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, podmiot może udostępnić zgromadzone dane osobowe organom wymiaru sprawiedliwości.

Pliki cookies
Przeglądarka internetowa osoby korzystającej z usług ewatyralik.com może przechowywać pliki tekstowe (ang. „cookies”) na dysku jej komputera. Znajdują się w nich informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych.
Za pomocą plików Cookies nie jest możliwa identyfikacja użytkownika ani przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
Pliki cookies są przechowywane na komputerach użytkowników w celu: lepszego dopasowania aplikacji do potrzeb użytkowników, tworzenia statystyk oglądalności dla naszych partnerów treściowych i reklamodawców, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań użytkownika, tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby.
Za pomocą zmiany ustawień można całkowicie wyłączyć możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym komputera. Jednakże efektem takiej zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności strony internetowej ewatyralik.com
Cel polityki prywatności i bezpieczeństwa
Celem podmiotu jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony zgromadzonym danym osobowym. Podmiot zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w polityce prywatności i bezpieczeństwa o czym niezwłocznie będzie informować na swojej stronie internetowej oraz za pomocą wiadomości mailowych wysyłanych do użytkowników.
Każdą osobę korzystającą z serwisu i usług podmiotu obowiązuje aktualna polityka prywatności.
Serwis nie udostępnia ani nie sprzedaje osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów.
Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, prosimy nie odwiedzać naszego serwisu, nie prenumerować elektronicznych biuletynów, e-learningów itp. oraz nie udostępniać swoich danych osobowych.
Podmiot jest otwarty na wszelkie opinie, uwagi i pytania, dotyczące zachowania poufności informacji. Prosimy o kierowanie ich na adres mailowy:…