1. Administratorem danych osobowych serwisu ewatyralik.com jest Laboratorium Porozumienia Ewa Tyralik Kulpa, z siedzibą w Warszawie (01-059) przy ul. Okopowej 29a/16, NIP: 5481995587, REGON: 147123504.

2. Serwis ewatyralik.com nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych ani adresowych klientów/użytkowników serwisu.

3. Jeśli klient/użytkownik nie zgadza się z polityką prywatności, proszony jest o nie odwiedzanie serwisu, nie prenumerowanie newslettera, nie nabywanie produktów (książka) oferowanych przez serwis.

4. Wyrażając zgodę na Politykę Prywatności klient/użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych swoich danych osobowych, podanych dobrowolnie, dla celów marketingowych przez Laboratorium Porozumienia Ewa Tyralik-Kulpa, zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz.926). Zgoda obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości, pod warunkiem braku zmiany celu przetwarzania;

– klient/użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na podane przez siebie dane teleadresowe z serwisu ewatyralik.com;

– podanie danych osobowych przez klienta/użytkownika jest dobrowolne i jednocześnie konieczne do umożliwienia korzystania z serwisu;

– klient/użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich zmiany/poprawy;

5. W czasie korzystania z serwisu klient/użytkownik może zostać poproszony o udostępnienie swoich danych osobowych, koniecznych do działania serwisu. W celu obsługi płatności za zamówienie, dane osobowe jako dane transakcyjne zostają przekazane na rzecz, w zakresie koniecznym do wykonania usługi.

6. Prenumerata bezpłatnego, elektronicznego newslettera serwisu ewatyralik.com wiąże się z koniecznością podania adresu email oraz imienia. Informacje te są konieczne, aby umożliwić wysłanie imiennego newslettera klientowi/użytkownikowi.

7. Serwis ewatyralik.com zastrzega sobie prawo do wysyłania dodatkowych wiadomości poza newsletterem, dotyczących funkcjonowania serwisu, oferty, itp.

8. Niektóre elementy serwisu mogą używać cookies (ciasteczek) – nieszkodliwych dla klienta/użytkownika, jego danych oraz komputera plików tekstowych wysyłanych do komputera klienta/użytkownika. Aby ciasteczka działały, konieczne jest zaakceptowanie ich przez przeglądarkę i nie usuwanie z dysku.

9. Serwis ewatyralik.com zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, przy zachowaniu zasady, iż dane personalne i adresowe nie będą udostępniane ani sprzedawane osobom trzecim.